I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010r. (środa) o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o  wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyboru Burmistrza.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
7. Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenie ich składów osobowych.
8. Informacja o działalności Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010.
9. Informacja Burmistrza o stanie Gminy.
10. Inne sprawy.
11. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencji 2006-2010
/-/ Bogusław Mołodecki