Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej

Drukuj

W dniu 9 listopada 2010r. nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej Witkowo - Wiekowo - granica Powiatu Słupeckiego - Powidz. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Ostrowski - Starosta Gnieźnieński, Dariusz Pilak - Wicestarosta Gnieźnieński oraz Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo i jego zastępca Marian Gadziński. Jej poświęcenia dokonał ksiądz Stanisław Goc, Proboszcz Witkowskiej Parfii.

 

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej

Wśród świadków wydarzenia nie zabrakło m.in. witkowskich i gnieźnieńskich radnych, mieszkańców Witkowa oraz wykonawców inwestycji.

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej

Zmodernizowany odcinek, to sześć kilometrów nowej nawierzchni, której koszt pochłonął trzy i pół miliona złotych, z czego prawie połowa pochodziła z dofinansowania przez powiat gnieźnieński, który postarał się o pieniądze z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek, dziękując za pośrednictwem Starosty Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego za podjęcie decyzji o modernizacji tego odcinka drogi powiedział między innymi, że droga ta dla naszych mieszkańców jest bardzo ważna. Jej wcześniejszy stan techniczny był nieciekawy. Stwarzała zagrożenie i to było koniecznością żeby ją zmodernizować. Cieszymy się, że powiat gnieźnieński podjął taką decyzję i pozyskując również środki unijne zmodernizował ją. Obecnie droga jest poszerzona, ma ścieżkę rowerową, chodniki, a to na pewno znacznie zwiększy bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców.