Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo

Drukuj
Gmina i Miasto Witkowo otrzymała tytuł ?Aktywnego Europejczyka? w kategorii Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gmina. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a certyfikat odebrał Burmistrz - Krzysztof Szkudlarek.

Tytuł "Aktywnego Europejczyka" dla Gminy Witkowo


Na podsumowanie wdrażania w roku 2010 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Witkowo zostało uznane, jako najaktywniejszy beneficjent WRPO na lata 2007-2013 i tym samym Gmina została laureatem I miejsca w konkursie. Przy wyborze brano pod uwagę ilość realizowanych projektów, stan i prawidłowość realizacji oraz ich charakter.

Tytuł "Aktywnego Europejczyka" dla Gminy Witkowo


Gmina zrealizowała projekt zwiększający atrakcyjność turystyczną Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz projekt polegający na usprawnieniu technicznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczym.

Tytuł "Aktywnego Europejczyka" dla Gminy Witkowo


Wręczenie certyfikatów odbył się podczas konferencji Wielkopolska innowacyjna ? zmiana dzięki Funduszom Europejskim, która odbyła się 8 listopada 2010 r. w auli Politechniki Poznańskiej.

Tytuł "Aktywnego Europejczyka" dla Gminy Witkowo


Podczas konferencji został przedstawiony stan wdrażania WRPO, plany dotyczące kolejnej perspektywy finansowej oraz zostały poruszone zagadnienia związane z nowymi inicjatywami Jessica i Jeremie.