Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Drukuj

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r. zmieniona zostanie organizacja ruchu. Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, odbywać się będzie przez Rybakówkę, natomiast wyjazd zostaje na dotychczasowych zasadach. Droga zostanie oznakowana zgodnie ze schematem.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

 

ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Drukuj

Od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które ujednolicają system zbierania odpadów. Od tej pory odpady zbierane selektywnie będą dzielone na cztery frakcje.

Do pojemników/worków oznaczonych poszczególnymi kolorami należy wrzucać odpowiednio:

  • worek w kolorze niebieskim: papier,
  • worek w kolorze zielonym: szkło,
  • worek w kolorze żółtym: tworzywa sztuczne i metale,
  • pojemnik/worek w kolorze brązowym: odpady ulegające biodegradacji,
  • pojemnik na odpady komunalne zmieszane.
Więcej…

Konferencja dotycząca problematyki uciążliwości zapachowej

Drukuj

W dniach 25-27 września 2017r. odbędzie się w Warszawie konferencja dotycząca problematyki uciążliwości zapachowej. Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Więcej…

Wakacje z OKSiR Witkowo

Drukuj

Wakacje z OKSiR Witkowo

Poznański czerwiec 56’

Drukuj

poznanski-czerwiec 201728 czerwca 1956 r., w Poznaniu wybuchły robotnicze protesty, które przerodziły się w walki uliczne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska. Według różnych szacunków życie straciło ok. 60 osób, w tym 50 osób cywilnych. Co najmniej 239 osób zostało rannych. Robotniczy bunt przeszedł do historii jako Poznański Czerwiec. Dziś oddajemy hołd wszystkim uczestnikom tych wydarzeń. Pamiętamy.

„GKS Vitcovia” ma już 60 lat

Drukuj

„GKS Vitcovia” ma już 60 lat24 czerwca na Stadionie Miejskim w Witkowie odbyła się niecodzienna uroczystość. 60-lecie istnienia Klubu „GKS Vitcovia” świętowali skupieni wokół niego zawodnicy, działacze i sympatycy. Oprócz wspomnień i prezentacji osiągnieć witkowskiego Klubu miały miejsce odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania.

Więcej…

Strona 14 z 159

Jesteś tutaj Strona główna