Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Koncert przebojów Anny Jantar

Drukuj

anna-jantar-skorzecin

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU!

Drukuj

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU!

Stypendia szkolne

Drukuj

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas szkół podstawowychInformuję, że do dnia 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2017 r w UGiM w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Więcej…

XXIX sesja Rady Miejskiej

Drukuj

sesja130 czerwca odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji, Burmistrz wraz z Zastępcą oraz  Przewodniczącym Rady Miejskiej dokonali wręczenia długoletnim samorządowcom: Ireneuszowi Kwapichowi i Marianowi Walczakowi wyróżnienia Statuetką Rycerza Wita. Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach, przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad.

Więcej…

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025

Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

Droga dla rowerów do Skorzęcina

Drukuj

Droga dla rowerów do Skorzęcina28 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.

Więcej…

Strona 13 z 159

Jesteś tutaj Strona główna