Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Drukuj

ws 2017

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to w polskiej tradycji czas refleksji i wspomnień o tych, którzy już od nas odeszli. Pozostając w atmosferze tych dwóch świątecznych dni nie zapominamy również o zmarłych samorządowcach i pracownikach Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. Zapewniamy o nieustannej pamięci, oddając wszystkich naszych zmarłych kolegów, koleżanki i współpracowników cichej modlitwie.

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo

Komunikat

Drukuj

Szanowni Państwo,

informujemy, że 31 października Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14:30. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Bezpłatne badanie słuchu

Drukuj

Bezpłatne badanie słuchu

Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi

Drukuj

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka – „projekty aktów normatywnych") został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w terminie do dnia 17 listopada 2017 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński

Najsympatyczniejszy Pupil Gminy Witkowo

Drukuj

Tytuł "Najsympatyczniejszego Pupila w Gminie Witkowo" w 2017 roku otrzymał buldog francuski o imieniu Rico, którego właścicielem jest Pan Tomasz Szymczak.

Najsympatyczniejszy pupil Gminy Witkowo 2017

Koncert Jesienny

Drukuj

Koncert Jesienny

Strona 2 z 159

Jesteś tutaj Strona główna