Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Wielkanocny Turniej Klas I - III Szkół Podstawowych

Drukuj

Wielkanocny Turniej Klas I - III Szkół Podstawowych

KIERMASZ WIELKANOCNY

Drukuj

KIERMASZ WIELKANOCNY

List Prezesa KRUS do Rolników
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Drukuj

List Prezesa KRUS do Rolników - Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślinSzanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Więcej…

Główny Urząd Statystyczny - Informacja o badaniach ankietowych

Drukuj

Informacja o badaniach ankietowychUprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 kwietnia 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w I kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Więcej…

Gmina wspierająca rodzinę

Drukuj

Gmina wspierająca rodzinę

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

sesjamarcowa0-001W dniu 31 marca br. odbyła się kolejna, XXV sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po oficjalnym otwarciu sesji, zebrani wysłuchali informacji Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, po czym nowo wybrany Radny Paweł Roszyk złożył przed Radą ślubowanie, stając się pełnoprawnym członkiem Rady Miejskiej.

Więcej…

Strona 7 z 141

Jesteś tutaj Strona główna