Władze Samorządowe Gminy i Miasta Witkowo kadencji 2014-2018

Drukuj

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - mgr Marian Gadziński
(od 2016 r.)

 

Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - ś.p. Krzysztof Szkudlarek
(od 1994 r. do 2015 r.)

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - mgr Marian Gadziński
(od 1996 r. do 2015 r.)

 

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - Elżbieta Kiełpińska

Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo
mgr inż. Elżbieta Kiełpińska

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - Halina Rzepecka

Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo
mgr Halina Rzepecka

Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

Drukuj

Piotr Jóźwik Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 1. Andrzejaszek Monika
 2. Biadasz Marek
 3. Bosacki Franciszek
 4. Czaplicki Eugeniusz
 5. Grabowski Łukasz (do 7.01.2016 r.)
 6. Jóźwik Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej
 7. Kaźmierczak Grzegorz
 8. Kowalski Adam
 9. Kwapich Ireneusz - Wiceprzewodniczący RM
 10. Loranc Anna
 11. Mucha Henryk
 12. Popek Roman
 13. Szymański Paweł
 14. Śliwecki Tadeusz
 15. Walczak Marian - Wiceprzewodniczący RM

 

Rada Miejska w Witkowie w kadencji 2014-2018

Od lewej stoją:
W pierwszym rzędzie: Franciszek Bosacki, Henryk Mucha, Marian Gadziński (Zastępca Burmistrza), Piotr Jóźwik (Przewodniczący Rady), Krzysztof Szkudlarek (Burmistrz), Monika Andrzejaszek, Anna Loranc
W drugim rzędzie: Marian Walczak, Ireneusz Kwapich, Paweł Szymański, Roman Popek, Łukasz Grabowski, Eugeniusz Czaplicki, Grzegorz Kaźmierczak, Tadeusz Śliwecki, Marek Biadasz, Adam Kowalski.

 


Komisja Rewizyjna

1. Marek Biadasz Przewodniczący Komisji
2. Roman Popek Z-ca Przewodniczącego
3. Tadeusz Śliwecki
4. Eugeniusz Czaplicki
5. Henryk Mucha

 


Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

1. Grzegorz Kaźmierczak Przewodniczący Komisji
2. Franciszek Bosacki Z-ca Przewodniczącego
3. Paweł Szymański
4. Anna Loranc
5. Marian Walczak
6. Ireneusz Kwapich
7. Marek Biadasz
8. Łukasz Grabowski (do 7.01.2016 r.)

 


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

1. Ireneusz Kwapich Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Kaźmierczak
3. Eugeniusz Czaplicki Z-ca Przewodniczącego
4. Roman Popek
5. Monika Andrzejaszek
6. Adam Kowalski
7. Paweł Szymański

 


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

1. Łukasz Grabowski Przewodniczący Komisji (do 7.01.2016 r.)
2. Tadeusz Śliwecki
3. Henryk Mucha
4. Monika Andrzejaszek
5. Franciszek Bosacki
6. Adam Kowalski Z-ca Przewodniczącego
7. Anna Loranc
8. Marian Walczak
9. Piotr Jóźwik

Jesteś tutaj Władze Samorządowe