Władze Samorządowe Gminy i Miasta Witkowo kadencji 2014-2018

Email Drukuj

Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - Elżbieta Kiełpińska Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - Halina Rzepecka

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - mgr inż. Krzysztof Szkudlarek
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - mgr Marian Gadziński
Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - mgr inż. Elżbieta Kiełpińska
Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - mgr Halina Rzepecka

Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

Email Drukuj

Piotr Jóźwik Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 1. Andrzejaszek Monika
 2. Biadasz Marek
 3. Bosacki Franciszek
 4. Czaplicki Eugeniusz
 5. Grabowski Łukasz
 6. Jóźwik Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej
 7. Kaźmierczak Grzegorz
 8. Kowalski Adam
 9. Kwapich Ireneusz - Wiceprzewodniczący RM
 10. Loranc Anna
 11. Mucha Henryk
 12. Popek Roman
 13. Szymański Paweł
 14. Śliwecki Tadeusz
 15. Walczak Marian - Wiceprzewodniczący RM

 

Rada Miejska w Witkowie w kadencji 2014-2018

Od lewej stoją:
W pierwszym rzędzie: Franciszek Bosacki, Henryk Mucha, Marian Gadziński (Zastępca Burmistrza), Piotr Jóźwik (Przewodniczący Rady), Krzysztof Szkudlarek (Burmistrz), Monika Andrzejaszek, Anna Loranc
W drugim rzędzie: Marian Walczak, Ireneusz Kwapich, Paweł Szymański, Roman Popek, Łukasz Grabowski, Eugeniusz Czaplicki, Grzegorz Kaźmierczak, Tadeusz Śliwecki, Marek Biadasz, Adam Kowalski.

 


Komisja Rewizyjna

1. Marek Biadasz Przewodniczący Komisji
2. Roman Popek Z-ca Przewodniczącego
3. Tadeusz Śliwecki
4. Eugeniusz Czaplicki
5. Henryk Mucha

 


Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

1. Grzegorz Kaźmierczak Przewodniczący Komisji
2. Franciszek Bosacki
3. Paweł Szymański
4. Anna Loranc
5. Marian Walczak
6. Ireneusz Kwapich
7. Marek Biadasz
8. Łukasz Grabowski

 


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

1. Ireneusz Kwapich Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Kaźmierczak
3. Eugeniusz Czaplicki
4. Roman Popek
5. Monika Andrzejaszek
6. Adam Kowalski
7. Paweł Szymański

 


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

1. Łukasz Grabowski Przewodniczący Komisji
2. Tadeusz Śliwecki
3. Henryk Mucha
4. Monika Andrzejaszek
5. Franciszek Bosacki
6. Adam Kowalski
7. Anna Loranc
8. Marian Walczak
9. Piotr Jóźwik

Jesteś tutaj Władze Samorządowe