Władze Samorządowe Gminy i Miasta Witkowo kadencji 2010-2014

Email Drukuj

Krzysztof Szkudlarek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - Elżbieta Kiełpińska Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - Halina Rzepecka

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - mgr inż. Krzysztof Szkudlarek
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - mgr Marian Gadziński
Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo - mgr inż. Elżbieta Kiełpińska
Skarbnik Gminy i Miasta Witkowo - mgr Halina Rzepecka

Rada Miejska w Witkowie kadencji 2010-2014

Email Drukuj

Bogusław Mołodecki Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Mołodecki Bogusław  - Przewodniczący Rady Miejskiej
Walczak Marian  - Wiceprzewodniczący RM
Kwapich Ireneusz  - Wiceprzewodniczący RM
Biadasz Marek  - Radny
Czaplicki Eugeniusz  - Radny
Grabowski Łukasz  - Radny
Jóźwik Piotr  - Radny
Kaźmierczak Grzegorz  - Radny
Kowalski Adam  - Radny
Marciniak Marian  - Radny
Mucha Henryk  - Radny
Popek Roman -  Radny
Radacz Tomasz  - Radny
Skudzawski Paweł -  Radny
Sucholas Marek  - Radny

Rada Miejska w Witkowie w kadencji 2010-2014


Komisja Rewizyjna:

SKŁAD KOMISJI:
1. Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji
2. Roman Popek - Z-ca Przewodniczącego
3. Marek Biadasz
4. Eugeniusz Czaplicki
5. Marian Marciniak


Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego:

SKŁAD KOMISJI:
1. Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Radacz
3. Łukasz Grabowski
4. Marek Sucholas - Z-ca Przewodniczącego
5. Piotr Jóźwik
6. Adam Kowalski
7. Ireneusz Kwapich
8. Marian Walczak


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego:

SKŁAD KOMISJI:
1. Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji
2. Łukasz Grabowski - Z-ca Przewodniczącego
3. Henryk Mucha
4. Adam Kowalski
5. Eugeniusz Czaplicki
6. Grzegorz Kaźmierczak
7. Paweł Skudzawski
8. Marian Marciniak

 


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej:

SKŁAD KOMISJI:
1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Radacz
3. Marek Sucholas
4. Marek Biadasz
5. Paweł Skudzawski - Z-ca Przewodniczącego
6. Marian Walczak
7. Bogusław Mołodecki
8. Roman Popek

Jesteś tutaj Władze Samorządowe