II Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie

Drukuj

II Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie.

Przedmiotem dzierżawy jest:

  • Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 761/13 o powierzchni 0,4000 ha, położona w Witkowie ( teren za lecznicą zwierząt, wjazd od ulicy Spokojnej), zapisana w księdze wieczystej KW 20177.
  • Przedmiotowa działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony jako Ł-łąki kl. III,.
  • Okres dzierżawy - 3 lata,
  • Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi równowartość 1,20 q pszenicy rocznie. Czynsz płatny będzie jednorazowo do 30 września każdego roku. Okresem rozliczeniowym jest rok gospodarczy tj, od zasiewów do zbiorów.
  • Wadium ustalono w wysokości 100,00 zł, a minimalne postąpienie w wysokości równowartości 0,1q pszenicy.

 

Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2015r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania

Drukuj

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Witkowie.

Przedmiotem dzierżawy jest:

  • Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 761/13 o powierzchni 0,4000 ha, położona w Witkowie ( teren za lecznicą zwierząt, wjazd od ulicy Spokojnej), zapisana w księdze wieczystej KW 20177.
  • Przedmiotowa działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony jako Ł - łąki kl. III,.
  • Okres dzierżawy - 3 lata,
  • Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi równowartość 1,20 q pszenicy rocznie. Czynsz płatny będzie jednorazowo do 30 września każdego roku. Okresem rozliczeniowym jest rok gospodarczy tj, od zasiewów do zbiorów.
  • Wadium ustalono w wysokości 100,00 zł, a minimalne postąpienie w wysokości równowartości 0,1q pszenicy.

Przetarg odbędzie się 30 listopada 2015r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 46,53 m2wraz z udziałem w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 17,07m2 i 9,92m2.Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł

2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2.Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł

Więcej…

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Drukuj

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 46,53 m2wraz z udziałem w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 17,07m2 i 9,92m2.Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej  nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł netto

Wadium wynosi 8.000,00 zł

2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2.Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej  nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł netto

Wadium wynosi 8.000,00 zł

Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r.  Nr 177, poz. 1054 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

 

Więcej…

Strona 3 z 6

Jesteś tutaj Przetargi