OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Drukuj

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza:

ROKOWANIA

po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

Dwóch nieruchomości, stanowiących działki oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, zapisanych w Księgach Wieczystych KW nr KN1S/00022610/7 i KN1S/00022609/7. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 106,33 m2, położonym, na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. Działki posiadają regularny kształt, położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.

 

Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Drukuj
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Małachowie Kępym, gmina Witkowo

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości, stanowiące działki oznaczone geodezyjnie nr 68 i 69 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, zapisane w  Księgach Wieczystych KW nr 22610 i 22609. Działki są zabudowane starym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 106,33 m2, położonym, na obu działkach, w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki. Działki posiadają regularny kształt, położone są przy drodze gruntowej. Teren nie jest uzbrojony. Woda i prąd w zasięgu działki.

Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 1261/3, położonej w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich, o pow. 0,0578 ha, zapisanej w KW nr 6758, wraz z  udziałem w ? w działce nr 1261/4 o powierzchni 0,0252 ha , zapisanej w  KW 38860,

Więcej…

Strona 6 z 6

Jesteś tutaj Przetargi