Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem dzierżawy jest:

1) Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni ca 67m2 , położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 4M przy Alei Handlowej. Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.

 • Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
 • Okres dzierżawy 3 lata
 • Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 3.700,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 • Wadium ustalono w wysokości 700,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.

2) Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni432,60 m2 , położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Plażowej. Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej z rekreacja i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.

 • Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
 • Okres dzierżawy ? 3 lata
 • Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 5.300,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 • Wadium ustalono w wysokości 1.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej 200,00 zł

Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2015r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 159, o pow. 0,1097 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej w KW KN1S/00019995/5

 

zabudowanej następującymi obiektami:

 •  10 domków - bez wyposażenia ( w dwóch segmentach),
 •  budynek świetlicy - bez wyposażenia,
 •  2 wiaty zadaszone,

o łącznej powierzchni użytkowej: ca 242,30 m2

w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym.

Więcej…

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

 

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 46,53 m2wraz z udziałem w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 17,07m2 i 9,92m2.Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 36.000,00 zł

Wadium wynosi 7.000,00 zł

2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego 18,20m2 i oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2.Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.

Cena wywoławcza wynosi 36.000,00 zł

Wadium wynosi 7.000,00 zł

Więcej…

Przetarg na sprzedaż domków letniskowych w OW w Skorzęcinie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż praw majątkowych do nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych w zabudowie szeregowej, posadowionych na gruncie Gminy Witkowo w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 159. Przedmiot przetargu stanowią prawa majątkowe do nakładów budowlanych w postaci czterech murowanych domków letniskowych z czego dwa, nr 1 i 2 są podpiwniczone. Piwnice te można wykorzystać do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej. Na powierzchnię użytkową domków składają się: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja, przedpokój i korytarz.

Więcej…

Strona 4 z 6

Jesteś tutaj Przetargi