Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, informuje, że zamierza oddać w dzierżawę w drodze przetargu  nieruchomość zabudowaną obiektami letniskowymi (obiekty po Poczcie Polskiej), położoną w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Szczegóły przetargu  i dzierżawy ukażą się pod koniec lutego 2017r. na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz na tablicy ogłoszeń i w lokalnej prasie.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński