Kominikat - Nadleśnictwo Gniezno

Drukuj

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza  na podstawie art. 29 pkt.3  Ustawy o lasach z dniach 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r.  do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce , Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 9 czerwca 2017r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONYCH W WITKOWIE I SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM I DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA

Drukuj

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie informuję, że w związku z meczem żużlowym na stadionie przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie nastąpi tymczasowe ograniczenie ruchu drogowego dla pojazdów mechanicznych w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach od 15.30 do 19.30.

Ograniczenie ruchu będzie obowiązywało na ul. Wrzesińskiej od Ronda Olimpijczyków do ul. Pawła Cymsa. Dopuszczony zostanie ruch komunikacji publicznej oraz dojazd do parkingów rozmieszczonych w rejonie stadionu, w tym dla kibiców przyjezdnych. Przewidywany dojazd do parkingów odbywać się będzie od skrzyżowania ul. Wrzesińskiej z ul. Pawła Cymsa.

Ponadto na czas wprowadzenia zmiany organizacji ruchu sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wrzesińskiej i Pawła Cymsa przełączona zostanie w tryb pulsacyjny.

Dodatkowo na skrzyżowaniach w rejonie stadionu zastosowane będzie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych funkcjonariuszy oraz oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu.

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 26 kwietnia 2017r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Strona 2 z 34

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia