Komunikat PCZK - ograniczenie ruchu 18.09.16r. - 39 BIEG LECHITÓW

Drukuj

Komunikat PCZK - ograniczenie ruchu 18.09.16r. - 39 BIEG LECHITÓW

Komunikat PCZK - ograniczenie ruchu 18.09.16r. - 39 BIEG LECHITÓW

Ogłoszenie

Drukuj

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016r. (środa) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku na dofinansowanie inwestycji pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo Etap I Folwark-Witkowo.
  3. Zmiana uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy rondu w Witkowie.
  4. Inne sprawy.
  5. Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

    Przewodniczący Rady Miejskiej
    /-/ Piotr Jóźwik

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 19 sierpnia 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 13 lipca 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Strona 9 z 34

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia