Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 16 stycznia 2017r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WITKOWO POŁOŻONYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM.

Ogłoszenie

Drukuj

Informuję, że w dniu 07.01.2017r. (pierwsza sobota miesiąca) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany będzie nieczynny.

W styczniu 2017r. PSZOK będzie funkcjonował w drugą sobotę miesiąca, tj. 14.01.2017r. w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00.

/-/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

 

Informuję, że w dniu 07.01.2017r. (pierwsza sobota miesiąca) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany będzie nieczynny. W styczniu 2017r. PSZOK będzie funkcjonował w drugą sobotę miesiąca

Drukuj

Informuję, że w dniu 07.01.2017r. (pierwsza sobota miesiąca) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany będzie nieczynny. W styczniu 2017r. PSZOK będzie funkcjonował w drugą sobotę miesiąca, tj. 14.01.2017r. w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00.

/-/ Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 6 grudnia 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE I OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETRGOWEJ, a w dniu 14 grudnia 2016r. wykaz NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONYCH W SKORZĘCINIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ na rzecz najemcy.

Strona 5 z 34

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia