Informacja o zmianach w ustawie o ochronie przyrody 2010

Drukuj

ochrona-srodowiskaUprzejmie informujemy, że w 2010 roku ustawodawca dokonał dwóch nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Zmiany zostały dokonane w wyniku wprowadzenia w życie dwóch ustaw:

1) Ustawy z dnia 14 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 Nr 76 poz. 489)

2) Ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 119 poz. 804).

Więcej…

Strona 34 z 34

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia