OSTRZEŻENIE meteorologiczne – oblodzenie/1

Drukuj

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 64, wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 15.12.2017 r.:

Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1

Obszar: województwo wielkopolskie,

Ważność: od godz. 21:00 dnia 15.12.2017 r. do godz. 09:00 dnia 16.12.2017 r.

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do

– 1°C, przy gruncie do -5C°.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

O nagłych zdarzeniach oraz negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie tel. 998, 61 222 06 11, fax. 61 426 23 01 oraz: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 61 854 99 10, fax 61 854 99 20.