wrpo_2010

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie

W związku z trwającą realizacją projektu ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, po zakończonych procedurach przetargowych na realizację projektu, w dniu 12 maja 2010 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.06.01.01-30-035/09-00 z dnia 2 września 2010 r.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wynosi 3 737 253,16 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 1 991 159,46 zł. Pozostała kwota w  wysokości 1 746 093,70 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy.

W dniu 6 lipca 2010 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01.01-30-035/09-00 z dnia 2 września 2010 r. Aneks dotyczył zmiany terminu rzeczowej realizacji projektu z dnia 15 czerwca 2010 r. na dzień 15 lipca 2010 r. oraz terminu finansowego zakończenia realizacji projektu z dnia 30 czerwca 2010 r. na dzień 31 lipca 2010 r.

 Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie