wrpo_2010

Konferencja prasowa

W dniu 13 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się konferencja prasowa.

Zwołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo konferencja dotyczyła inwestycji realizowanych przez Gminę Witkowo, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Głównym tematem było przestawienie i  omówienie projektu pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek zapoznał zebranych z  zakresem prac prowadzonych w ramach zadania ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?, terminach zakończenia rzeczowego i finansowego projektu oraz współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 



Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - Konferencja prasowa