Pomoc psychologa

Drukuj

Działając w imieniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuję, że z dniem 25 września 2017 roku uczniowie i ich rodziny z problemem uzależnień mogą skorzystać z pomocy psychologicznej.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad :

- Budynek Oświatowy Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 (I piętro-gabinet pielęgniarki)

- szkoły podstawowe i gimnazjalne -w każdy poniedziałek, w godz.16,00 - 18,00

- Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 14 (parter, pokój - psychologa szkoły)

 - szkoły podstawowe - w każdy wtorek, w godz. 15,00 - 17,00

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński