Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na wrzesień 2016r.

Drukuj

19 września Marek Biadasz

26 września Tadeusz Śliwecki

Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta ? pokój nr 10.

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na sierpień 2016r.

Drukuj

8 sierpnia Marian Walczak

22 sierpnia Paweł Szymański

Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta - pokój nr 10.

Ponadto w dniu 2 sierpnia 2016r. (wtorek) dyżur będzie pełniła Radna Rady Miejskiej - Monika Andrzejaszek.

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej na lipiec 2016r.

Drukuj

Przewodniczący Rady Miejskiej (lub Wiceprzewodniczący) pełni dyżury w poniedziałki w godz. od 14,00 do 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - pok. nr 10

Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na czerwiec 2016r.

Drukuj

6   czerwca Henryk  Mucha

13 czerwca Marek Wiatrowski

20 czerwca Franciszek Bosacki

27 czerwca Marek Biadasz

Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta ? pokój nr 10.

 

Strona 5 z 17

Jesteś tutaj Dyżury Radnych