Terminarz posiedzeń - luty 2018 r.

Drukuj

12 lutego Marek Biadasz

19 lutego Franciszek Bosacki

Radni pełnią dyżury  w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta – pokój nr 10. Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w UGiM pokój nr 10 lub w innym terminie, po uzgodnieniu z biurem Rady Miejskiej – tel. 516 404 827.