Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na lipiec 2017r.

Drukuj

Przewodniczący Rady Miejskiej
(lub Wiceprzewodniczący)
pełnić będą dyżury w poniedziałki
od godz. 14,00 do godz. 15,00
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie – pok. nr 10.