Bezpłatna pomoc prawna

Drukuj

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku w naszym mieście funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Punkt pomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie Światowid Uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc adwokatów oraz radców prawnych.

Otwarcie punktów bezpłatnej pomocy prawnej w Witkowie jest rezultatem wejścia w życie ustawy, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W naszym mieście punkt darmowej pomocy prawnej znajduje się w budynku przy ul. Sportowej 15 (świetlica terapeutyczna). Z usług adwokatów i radców prawnych można skorzystać od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:

Poniedziałek od  godz. 14:00 - 18:00

Wtorek od godz. 14:00 - 18:00

Środa od godz. 13:00 - 17:00

Czwartek od godz. 14:00 - 18:00

Piątek od godz. 14:00 - 18:00

Do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy; przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; prawa cywilnego; spraw karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczenia społecznego; spraw rodzinnych; prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Jesteś tutaj Bezpłatna pomoc prawna