Asystent rodziny

Drukuj

Asystent rodziny

Wspiera rodzinę, aby samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami.

 

Do zadań asystenta rodziny należy: