Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Drukuj
3 marca 2011 r. w świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie odbył się na szczeblu miejsko-gminnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ?MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM?. Do eliminacji przystąpili przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu miasta i gminy Witkowo oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ruchocinka i Witkowa. Turniej otworzył Burmistrz Gminy i Miasta w w Witkowie Krzysztof Szkudlarek oraz prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie - dh. Marian Łukowski.

Nad poprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: kpt. Mirosław Jankowski, z-ca dowódcy jednostki gaśniczej PSP w Gnieźnie, dh Paweł Szymański - naczelnik OSP Witkowo, dh Mariusz Janowicz - prezes OSP Wiekowo oraz druhna Joanna Andrzejewska z OSP Witkowo. Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego i finału ustnego.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Test pisemny zawierał 20 pytań dla poszczególnych grup. Do finału wchodziło po 3 zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych. W części ustnej zawodnicy odpowiadali na pytania z wylosowanego zestawu. Autorem pytań był dh Tomasz Kuliński - dwukrotny laureat Centralnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Za najlepszego zawodnika w grupie I uznano Kacpra Jaworskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie, II miejsce wywalczył Kacper Ziemba Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie, a  III miejsce Paulina Broniecka Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


W II grupie - I miejsce zajęła Karolina Zamiar MDP Witkowo, II miejsce Wojciech Knast MDP Witkowo, III miejsce Michał Szkudlarek Gimnazjum Witkowo.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


W III grupie ? I miejsce zajął Remigiusz Popek MDP Witkowo, II miejsce ? Paweł Dębczak MDP Witkowo, III miejsce Marcin Zawada uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie oraz Radnego Powiatowego Telesfora Gościniaka. Nagrody zostały wręczone przez Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie i Mariana Łukowskiego prezesa Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie w towarzystwie członków Komisji Sędziowskiej.

Podsumowując Burmistrz życzył zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym, aby w swoich osiągnięciach doścignęli mistrza Tomasza Kulińskiego. Słowa podziękowań skierowane również zostały do opiekunów, którzy przygotowywali dzieci i  młodzież do turnieju.

Kolejny etap OTWP odbędzie się w dniu 12 marca 2011 r. w Czerniejewie

Jesteś tutaj Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej