99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Witkowie

Drukuj

 Wśród licznych powstań i zrywów narodowych Powstanie Wielkopolskie należy do tych nielicznych, które zakończyło się pełnym sukcesem i włączeniem Prowincji Poznańskiej w skład odradzającego się Państwa Polskiego.

rocznica wybuchu1-001

rocznica wybuchu1 2-001

Powstanie Wielkopolskie wybuchło dokładnie 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Tego samego dnia I. J. Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz – 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcienie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Walki ostatecznie zakończyły się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 roku, kończącego I wojnę światową.

rocznica wybuchu1 4-001

rocznica wybuchu1 1-001

Dokładnie 99 lat później przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie odbyło się spotkanie patriotyczne dla upamiętnienia tych historycznych wydarzeń.

Krótka uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. Włodarz Gminy podkreślał rolę i znaczenie powstańczego zrywu sprzed 99 lat. Mówił nie tylko o pamięci, ale także o potrzebie kultywowania powstańczych tradycji.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich Powstańców.

rocznica wybuchu1 3-001

rocznicaW1-001

rocznicaW2-001

Zaraz po wystąpieniu Burmistrza, przy dźwiękach werbli, przedstawiciele władz samorządowych wraz z Proboszczem witkowskiej parafii, przybyłe delegacje oraz zaproszeni goście złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów. Uroczyście odśpiewano także Rotę po czym wyprowadzono licznie wystawione na tej uroczystości Poczty sztandarowe.

Zakończenia uroczystości również dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, dziękując przybyłym delegacjom, pocztom, dzieciom, młodzieży szkolnej i mieszkańcom Gminy i Miasta. Słowem wszystkim tym, którym nie obca jest pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i bohaterach tamtych dni. Tym bardziej, że było wśród nich także wielu mieszkańców witkowskiej ziemi. Chwała Bohaterom.

Jesteś tutaj 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Witkowie