Nieodpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Witkowo

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy i Miasta WITKOWO od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć: wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

W dniu 08.11.2017 r.  (środa), o godz. 12,oo w Sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE.

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast w dniu 15.11.2017 r. (środa), w godz.9,oo - 13,oo w Sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK.

Informacje dodatkowe: