Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

29 września odbyła się kolejna, XXXI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. W pierwszej części sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a także informacji Komendanta Komisariatu Policji podsumowujących przebieg sezonu letniego 2017, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

sesja29

sesja29 1

W dalszej części sesji Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXI/235/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXX/232/2017 z 14 sierpnia br. o sieci przedszkoli;
- uchwały od Nr XXXI/236/2017 do Nr XXXI/242/2017 dotyczące przejęcia przez Gminę dróg powiatowych;
- uchwałę Nr XXXI/243/2017 i uchwałę Nr XXXI/244/2017 o przekazaniu dwóch odcinków dróg gminnych Powiatowi;
- uchwałę Nr XXXI/245/2017 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- uchwałę Nr XXXI/246/2017 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
Rada Miejska przyjęła również informację o wykonaniu budżetu gminy i miasta za I półrocze br.

sesja29 2
W końcowej części sesji Wiceprezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r. dokonał prezentacji działalności Bractwa.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest wstępnie na 30 listopada 2017r.

Jesteś tutaj Z prac Rady Miejskiej w Witkowie