Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

14 sierpnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się krótka, XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta. Celem sesji było podjęcie uchwały o sieci publicznych przedszkoli oraz dokonanie koniecznych zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wszystkie przedłożone uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Ponadto trwają prace przygotowawcze do sierpniowych posiedzeń Komisji Rady.