Kolejne inwestycje...

Drukuj

Burmistrz – Marian Gadziński, w obecności Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo – Haliny Rzepeckiej podpisał dziś umowę na realizację kolejnych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Kolejne inwestycje…

Przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie chodnika na długości 170 m w miejscowości Dębina wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz roboty towarzyszące. W Mielżynie przedmiotem zamówienia – w ramach tej samej umowy – jest wykonanie chodnika na długości 200 m wraz z uzupełnieniem odwodnienia drogowego i innymi niezbędnymi pracami. Ta sama umowa dotyczy również wykonania miejsc postojowych w miejscowości Strzyżewo Witkowskie, a także wykonania chodnika o długości 818 m w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej. Planowany koszt realizacji wszystkich tych przedsięwzięć opiewa na kwotę ok. 433 tys. złotych. Wykonawcą robót będzie spółka Fenix Budownictwo, w imieniu której stosowną umowę podpisał Roman Sucholas – Prezes Zarządu.