Narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli

Drukuj

W Urzędzie Gminy odbyła się narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i Prezesów Kółek Rolniczych. Tematem spotkania były sprawy związane m.in. z akcją żniwną, omówiono organizację tegorocznych Dożynek, które odbędą się 20 sierpnia na Stadionie Miejskim.

narada1-001

Marek Biadasz – Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie przedstawił informację dotyczącą przygotowania spółdzielni do kampanii żniwnej. Podobną informację dotyczącą przygotowania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Witkowie do żniw omówił Kazimierz Zamiar – Prezes Spółdzielni. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zapoznał zebranych z realizacją inwestycji zaplanowanych na rok 2017. Podczas narady omówiono również stopień realizacji zadań zaplanowanych w Funduszach Sołeckich oraz odniesiono się do podniesionych kwestii.