Droga dla rowerów do Skorzęcina

Drukuj

Droga dla rowerów do Skorzęcina

28 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.

Droga dla rowerów do Skorzęcina

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji obejmuje budowę drogi dla rowerów od miejscowości Witkowo do miejscowości Skorzęcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 889 889,53 zł brutto. Kwota dofinansowania to 1 684 227,60 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2017-2018. Przeprowadzenie tej inwestycji uznać można za niewątpliwy sukces, który przyczyni się do poprawy stanu środowiska naszej Gminy, a także zwiększy komfort podróżowania.

Jesteś tutaj Droga dla rowerów do Skorzęcina