Przebudowa dróg gminnych

Drukuj

 

W dniu 9 maja Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński podpisał umowę ze Sławomirem Begierem, właścicielem firmy „Zakład Drogowo–Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Małachowie – Wierzbiczany, Ćwierdzinie, Gaju i Witkówku”.

Przebudowa dróg gminnych

W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. wytyczenie granic pasa drogowego, wykonanie koryta z jego profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego w warstwach wiążącej i ścieralnej oraz oznakowanie pionowe tychże dróg.

Przebudowa dróg gminnych

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wykonanie ww. prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie ponad 517 tys zł.

Sama inwestycja ma zostać wykonana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Jesteś tutaj Przebudowa dróg gminnych