10 lat wymiany polsko-niemieckiej

Drukuj

Dziś w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się uroczysta gala z okazji dziesięciolecia wymiany polsko-niemieckiej.

W tym roku odbywa się bowiem 21 spotkanie młodzieży Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie z uczniami Schule Am Dobrock z Cadenberge i ma miejsce okrągła, bo 10. rocznica nawiązania oficjalnej współpracy między obiema szkołami. Przez cały ten czas w wymianach wzięło udział kilkuset uczniów, którzy każdego roku uczyli się języka niemieckiego i polskiego, a przede wszystkim umacniali przyjaźń niemiecko-polską, nawiązując liczne znajomości.

AmDobrock1a

AmDobrock1
Uroczysta gala rozpoczęła się od powitania gości: Przewodniczącego Komitetu ds. Współpracy z Gminą Witkowo Karla-Heinz Linck, opiekunkę młodzieży niemieckiej Julie Eickstadt, Fabię Rathjens, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego, Zastępcę Burmistrza – Łukasza Scheffsa, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra Jóźwika, Radnych Rady Miejskiej – Eugeniusza Czaplickiego, Grzegorza Kaźmierczaka, Tadeusza Śliweckiego, Marka Wiatrowskiego, Dyrektora Gimnazjum im. Adama Borysa – Mariana Łukowskiego, Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – Stanisława Rajkowskiego oraz nauczycielki Gimnazjum – Elizę Marcinkowską, Hannę Tyll-Kasprzyk i Annę Brząkowską, pod opieką których odbywają się wymiany i rozwija się wzajemna współpraca.

AmDobroc4

AmDobrock3
Po przemówieniach zaproszonych gości nadszedł czas na wręczenie odznaczeń i podziękowań. Wysokie wyróżnienie Ehrenplaktte dla osób lub grup zasłużonych dla polityki gminy, kultury, gospodarki, ochrony środowiska, oświaty, przyznane przez kapitułę miasta i landów Am Dobrock otrzymała Eliza Marcinkowska. Zaszczytne wyróżnienie jakim jest „Statuetka Rycerza Wita" otrzymał również Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy z Gminą Witkowo Karl-Heinz Linck. To wyróżnienie wręczyli: Burmistrz – Marian Gadziński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jóźwik.

AmDobrock5

AmDobrock6
W kolejnej części uroczystości organizatorki wymiany polskiej strony przygotowały prezentację multimedialną w związku z dziesięcioleciem wymiany, wspólnych spotkań, niezapomnianych wrażeń i nowych znajomości. Uroczystość uświetnił także koncert dedykowany przyjaciołom z Niemiec, który przygotowały uczennice z witkowskiego Gimnazjum pod czujnym okiem Kaliny Piechowiak.

Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na wspólne rozmowy, a dla niektórych uczestników wspomnienia z poprzednich wyjazdów. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu.

Zapraszamy do galerii

Jesteś tutaj 10 lat wymiany polsko-niemieckiej