Bezpłatne szkolenie

Drukuj

W dniach 22.11.2010r. - 27.11.2010r. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbędzie się bezpłatne szkolenie: ?Gnieźnieński Inkubator Ekonomi Społecznej?

Celem głównym projektu jest:

  • kształcenie i doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się lub zainteresowanych prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
  • promocja idei ekonomii społecznej oraz upowszechnianie konkretnych przedsięwzięć i rozwiązań,
  • stworzenie Gnieźnieńskiego Inkubatora Ekonomi Społecznej, jako miejsca, w którym każdy mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego będzie mógł zdobyć konkretne informacje i bezpłatne wsparcie potrzebne w działaniach związanych ekonomią społeczną,
  • wytworzenie sieci współpracy lokalnych podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego w celu wspierania rozwoju ekonomii społecznej z terenu powiatu gnieźnieńskiego.


Projekt został objęty patronatem honorowym przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego - Pana Krzysztofa Ostrowskiego.

Więcej informacji o szkoleniu udzieli Pani Marlena Lerka w  Biurze Informacji Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, Tel. 61 477 81 94.

Gnieźnieński Inkubator Ekonomi Społecznej


Jesteś tutaj Bezpłatne szkolenie