Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Drukuj
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie uprzejmie informuje, że zgodnie z  podjętą uchwałą Nr XXXIV/317/10 Rady Miejskiej w Witkowie, w dniu 8 października 2010 roku (piątek) o godz.10,oo w Sali Nr 1 Urzędu Gminy i  Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie gminy i miasta Witkowo.

spotkanie-08-10-2010_01


Głównym celem spotkania było przeprowadzenie konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Zgodnie z przyjętym kalendarium do dnia 15 października br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta opinie oraz uwagi do otrzymanego podczas spotkania projektu Programu Współpracy.

spotkanie-08-10-2010_02


W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Biura Consultingowo-Handlowego ?GWARANCJA? z Poznania, który zapoznał zebranych z projektem programu pt. ?Gnieźnieński Inkubator Ekonomii Społecznej?. Zaprosił chętnych oraz członków organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w szkoleniu, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i pod patronatem honorowym Starosty Gnieźnieńskiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 22 - 27 listopada 2010 roku, w godz. 8,30 -17,30 w Sali Nr 1 Urzędu. Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać w Biurze Informacji Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, Tel. 61-4778194 w.11

Jesteś tutaj Konsultacje z organizacjami pozarządowymi