Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i wyborem firmy realizującej to zadanie, informuje, że Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do powyższego Programu i będzie realizować bezpłatne odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Witkowo.

Wnioskodawca dostarczy odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Witkowo (plac przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie) w wyznaczony dzień i godzinę na własny koszt. Odpady przyjmowane będą bezpłatnie. O dokładnym harmonogramie odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wnioskodawca zobowiązany jest do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. Odpady powinny być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane.

Wnioski o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (www.witkowo.pl, zakładka: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/ Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag), a także u Sołtysów.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dot. pomocy de minimis w rolnictwie. Z Wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa w zakresie pomocy de minimis.

Wnioski należy składać w terminie do 12 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (skrzynka pocztowa na drzwiach Urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo albo przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

1. Zarządzenie w sprawie: „Regulaminu finansowania usuwania odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2. „Regulamin finansowania usuwania odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

3. Wniosek o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

5. Klauzula informacyjna.

6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia na realizację zadania.