16 listopada 2018 r. Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu   dla projektu pn.: „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i Skorzęcinie”. Zadanie dotyczy zakupu specjalistycznej łodzi ratunkowej wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem oraz przyczepy do transportu łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Całkowita wartość projektu wynosi 89 979,00 zł brutto zł. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oscyluje na poziomie 13 182,00 zł.