Ministerstwo Sprawiedliwości

W sierpniu 2018 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości złożono wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla 5 jednostek OSP z terenu gminy w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy i Miasta Witkowo”, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Całkowita wartość zadania to kwota 39 910,00 zł, kwota dofinansowania stanowi 99% wartości zadania i wynosi 39 510,90 zł.

Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku 28 września br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie tego zadania. Projekt przewiduje zakup następującego sprzętu dla poszczególnych jednostek:

Lp.

Nazwa jednostki OSP

Rodzaj sprzętu

Ilość sprzętu

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie

Bosak dielektryczny

1

Przenośny zestaw oświetleniowy

3

Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie

1

Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi

1

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie

Agregat prądotwórczy

1

Detektor wielogazowy

1

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchocinku

Pilarka do drewna

1

Latarka akumulatorowa

2

4.

Ochotnicza Straż Pożarna Skorzęcin

Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

1

Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

1

Latarka akumulatorowa

2

5.

Ochotnicza Straż Pożarna Wiekowo

Przenośny zestaw oświetleniowy

1

Agregat prądotwórczy

1

Razem

17

      

       Termin realizacji tego zadania zaplanowano na 20 listopada 2018 r.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości