Kartka dla rodziny Powstańca Wielkopolskiego

Inspiracją dla tego projektu jest ogólnopolska akcja „Wyślij kartkę do Powstańca”. Jej sens sprowadza się do wysyłania kart pocztowych z życzeniami i podziękowaniami dla Powstańców Warszawskich.

My chcemy w podobny sposób podziękować już nie Powstańcom Wielkopolskim – bo to po prostu nie jest możliwe, odeszli, ale ich rodzinom. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za trud udziału w powstaniu, za naszą wolność i przynależność Wielkopolski do państwa polskiego.

 Kartka dla rodziny  Powstańca Wielkopolskiego

W założeniu, kartki mają rozsyłać uczniowie naszych szkół, ale także chętni – o ile tylko się znajdą.

Mamy nadzieję, że do 27.12.2019 roku – czyli kolejnej rocznicy wybuchu powstania uda się nam wysłać podziękowania do większości rodzin powstańców wielkopolskich z terenu naszej Gminy. By się tak jednak stało musimy nie tylko stworzyć bazę zawierającą ich imiona i nazwiska, ale również dysponować adresami ich rodzin, o ile te, chcą taką kartkę otrzymać. Aby nasza akcja miała sens potrzebujemy niezbędnych danych. Wszystkich chętnych – rodziny Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z terenu Gminy i Miasta Witkowa zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.


Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie akcji "Kartka dla rodziny Powstańca Wielkopolskiego".*

  Odśwież Captcha