News

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Print

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

Read more...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

Print

Osoby, zainteresowane udzieleniem pomocy poszkodowanym z terenu powiatu gnieźnieńskiego w czasie nawałnicy, 11/12 sierpnia 2017 r. mogą wpłacać darowizny na konto Urzędu Gminy i Miasta Witkowo  numer 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002 z adnotacją „dla ofiar nawałnicy z powiatu gnieźnieńskiego” wraz ze wskazaniem miejscowości dotkniętej klęską.

Kwota darowizny zostanie przekazana właściwej gminie.

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński

Dożynki Gminne - WITKOWO 2017

Print

dożynki1 3W niedzielę na Stadionie Miejskim w Witkowie odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki to święto połączone z obrzędami dziękczynienia za ukończenie żniw i prace polowe. Już teraz można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy zaangażowani włożyli wiele wysiłku w przygotowanie tegorocznych uroczystości. Było to widać po barwnych dekoracjach, stoiskach i wystawach.

Read more...

Program „Wyprawka szkolna”

Print

Program „Wyprawka szkolna” Do 8 września 2017 r. można starać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Read more...

97. rocznica Bitwy Warszawskiej

Print

97. rocznica Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia każdego roku obchodzone jest, w sposób niezwykle uroczysty, święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowione w 1992 roku przypada dokładnie w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, określanej często jako „Cud nad Wisłą” lub „18 decydująca bitwa w dziejach świata”.

Read more...

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Print

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie14 sierpnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się krótka, XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta. Celem sesji było podjęcie uchwały o sieci publicznych przedszkoli oraz dokonanie koniecznych zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wszystkie przedłożone uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Read more...

Page 6 of 155

Gallery

Jesteś tutaj Strona główna