Informacja o okręgu wyborczym

Print

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY i MIASTA WITKOWO

z dnia 9 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017, poz.15) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.:

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych

radnych

2

Witkowo: ul. Wojska Polskiego, ul. Jasna 51-59

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, tel. 61 4778194.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński