Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Print

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowa w okręgu nr 2 zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.

Na podstawie art. 402 oraz 403 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu nr 2 będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu do dnia 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IV p.) w godzinach 7.30do 15.30

 Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej, które dostępne są na stronie pkw.gov.pl. Druki dokumentów dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Witkowa oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową. W przypadku wysłania przesyłką pocztową dokumentów o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Poznaniu.

 

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

/-/ Henryk Komisarski