INFORMACJA o przebiegu zebrań wyborczych, zwołanych dla dokonania wyboru organów samorządu wiejskiego

Print

W związku z podziałem Sołectwa Małachowo Złych Miejsc i utworzeniem Sołectwa Małachowo Szemborowice zarządzono przeprowadzenie wyboru sołtysów i rad sołeckich w tych Sołectwach.
Zebranie wyborcze w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc odbyło się 9 lutego 2018 r., o godz.18,00 w świetlicy wiejskiej.
Na Sołtysa Sołectwa Małachowo Złych Miejsc wybrano: dotychczasową Sołtys – Elżbietę Grabowską.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Magdalena Dutko, Inga Kuczyńska, Joanna Rurek, Mariusz Rurek.

sołtys1

sołtys1 1

Zebranie wyborcze w Sołectwie Małachowo Szemborowice odbyło się 10 lutego 2018 r., o godz. 16,30 w pomieszczeniu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Światowid".
Na Sołtysa Sołectwa Małachowo Szemborowice wybrano: Sołtys – Beatę Tomaszewską.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Damian Dziencielak, Marcin Soppa, Daria Trzaskawka, Edyta Wyrębek.
Ponadto na powyższych zebraniach mieszkańcy wyrazili opinie na temat projektów Statutów dla tych Sołectw.

Gallery

Jesteś tutaj p INFORMACJA o przebiegu zebrań wyborczych, zwołanych dla dokonania wyboru organów samorządu wiejskiego