Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo

Print

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Witkowo” oraz konsultacjami społecznymi opracowanej „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Witkowo” zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl, a jego wersja papierowa dostępna jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w Biurze Informacji (parter).

Uwagi i wnioski do opracowanego dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Uwagi do opracowanego dokumentu można składać w okresie od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że w trakcie trwania konsultacji społecznych 11 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w sali nr 1 (parter) odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo, na którym zostaną omówione najważniejsze tematy związane z opracowanym dokumentem.  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński

Gallery

Jesteś tutaj Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo