Ogólnodostępny defibrylator w Witkowie

Print

24 października miało miejsce oddanie do użytku Dwufazowego defibrylatora PRO AED, który został umieszczony w budynku Banku Spółdzielczego w Witkowie.
W założeniu ma on służyć w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu.

defibrylator1 1defibrylator1
Urządzenie pracuje w trybie półautomatycznym, co pozwala wykorzystywać je nawet przez osoby nieposiadające wiedzy medycznej. Koszt samego tylko urządzenia to kwota ok. 7 tys. złotych. Zakup urządzenia sfinansowały wspólnie: Urząd Gminy i Miasta Witkowo oraz Bank Spółdzielczy w Witkowie. Warto nadmienić, że jest to pierwsze tego typu urządzenie udostępnione na terenie województwa wielkopolskiego.

defibrylator1 2
Po oficjalnej przekazaniu urządzenia i krótkim wystąpieniu Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego, odbył się instruktażowy pokaz resuscytacyjny, który przeprowadził Marcin Zawada. W przekazaniu defibrylatora PRO AED uczestniczyli m.in. Maciej Szczepański – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Sławomir Nowicki – przedstawiciel firmy „ARPAPOL 4" z Poznania, która jest dystrybutorem urządzania, Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Radni Miejscy, Zastępca Burmistrza – Łukasz Scheffs, Tomasz Nowak – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy
i ratownicy medyczni z Pawłem Szymańskim na czele, pomysłodawcą umieszczenia ogólnodostępnego defibrylatora, który jest jednocześnie Radnym Rady Miejskiej.

defibrylator1 3
Pozostaje żywić nadzieję, że oddany do użytku defibrylator nie będzie musiał być często wykorzystywany, a w sytuacjach koniecznych, gdy będzie to już niezbędne spełni swoją rolę, ratując zagrożone życie.

Gallery

Jesteś tutaj Ogólnodostępny defibrylator w Witkowie