Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Print

Tuż przed chwilą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na rok 2018.

Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań, które przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną.

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Specjalnie powołany Zespół zakwalifikował 10 projektów, które w wyniku losowania zostały oznaczone następującymi numerami:

  1. „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”,
  2. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie „ Dla każdego cos fajnego, dla dużego i małego”,
  3. „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”,
  4. Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!,
  5. „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chłądowo”,
  6. „Fajny Zakątek” – stworzenie strefy integracji i rekreacji na terenie obiektu sportowego dla mieszkańców sołectwa Jaworowo i okolic,
  7. „Budowa boisk do koszykówki ulicznej (streetball) na istniejących obiektach sportowych”,
  8. „FAMILY PARK” - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno­-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie,
  9. „Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych poprzez wyposażenie witkowskich strażaków w sprzęt termowizyjny”,
  10. „Budowa całorocznej bazy ratownictwa wodnego – dalej zwaną bazą ratowniczą”,

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami

Udział w spotkaniu brał również Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Łukasz Scheffs oraz lokale media.

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 2 października do 16 października 2017 r.

Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:

a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

• Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

• Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

• Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,

• Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo, Budynek A i Budynek B.

• Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47, które z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Adama Borysa,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

b. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

c. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok.

Więcej szczegółów

Marlena Trzcińska

Gallery

Jesteś tutaj Budżet Obywatelski – spotkanie z wnioskodawcami