Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2020

„Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo”

Print

PROW-2014-2020

W dniu25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o przyznaniu pomocy dla projektu pt.: „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo” z Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more...

Gallery

Jesteś tutaj Investments Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020