Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Na stronie https://spis.gov.pl uruchomiono już możliwość samospisu.

Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy (https://spis.gov.pl). Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. W przypadku braku możliwości dokonania samospisu z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie udostępnione zostało stanowisko do samospisu. (Ze względu na stan epidemiologiczny i ograniczenia w obsłudze interesantów prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu 61 477 77 33).

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Zadzwoń na dedykowaną infolinię spisową: 22 279 99 99.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)